ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน เข้าสู่หน้าหลัก