หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานเปิดงาน วันดินโลกของจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561 (World Soil Day 2018)

    
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน วันดินโลกของจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561 (World Soil Day 2018) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชน เข้าร่วม ณ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีนอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยังเป็นวันที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ขอพระราชทานให้ เป็นวันดินโลกหรือ World soil Day เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยการจัดงานในวันนี้เพื่อให้เกษตรกร ประชาชนได้ทราบถึงจุดเริ่มต้นของวันดินโลก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมและเพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินมีการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ อาทิ จุดเริ่มต้นของวันดินโลก 5 ธันวาคม ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ดิน โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดปลูกปอเทืองหลังฤดูทำนา และนิทรรศการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
• พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2562
• กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๒
• แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
• จังหวัดขอนแก่นจัดลงทะเบียนและรับหมวกผ้าพันคอจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
• การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ.2562
• จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกรมการจัดหางาน จัดมหกรรมสร้าง งานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 “Khonkaen IT Job Fair 2019
• กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ภ 2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี
• ตรวจสถานที่การรับสมัครจิตอาสาและเยี่ยมโรงทานพระราชทานที่มาจัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น