หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานเปิดงาน วันดินโลกของจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561 (World Soil Day 2018)

    
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน วันดินโลกของจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561 (World Soil Day 2018) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชน เข้าร่วม ณ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีนอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยังเป็นวันที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ขอพระราชทานให้ เป็นวันดินโลกหรือ World soil Day เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยการจัดงานในวันนี้เพื่อให้เกษตรกร ประชาชนได้ทราบถึงจุดเริ่มต้นของวันดินโลก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมและเพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินมีการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ อาทิ จุดเริ่มต้นของวันดินโลก 5 ธันวาคม ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ดิน โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดปลูกปอเทืองหลังฤดูทำนา และนิทรรศการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ประธานแถลง ข่าวการจัด งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2561
• เยี่ยมชมอาคารต้นแบบที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
• เป็นประธานเปิดงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน 2018 ครั้งที่ 6
• กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดขอนแก่น
• วางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของประเทศไทย ณ อนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ สวนรัชดานุสรณ์
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมขอนแก่นฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ
• ตรวจความคืบหน้าของการก่อสร้าง โครงการรถไฟทางคู่ ชุมทาง ถนนจิระ-ขอนแก่น
• ประธานพิธีชุมนุมสวนสนามวันชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2561
• พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม
• การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ