หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน หลังจากที่ค่าฝุ่น PM2.5 ที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

    
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดขอนแก่นเรียกประชุมด่วน อุตสาหกรรมจังหวัด โรงงานน้ำตาล และสมาคมชาวไร่อ้อย เพื่อหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน หลังจากที่ค่าฝุ่น PM2.5 ที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดย ดร.สมศักดิ์ จังกระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมที่ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อหารือต้นเหตุและแนวทางมาตรการป้องกันการเผาอ้อยในปีนี้ เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองจังหวัดขอนแก่น ได้วาง 4 มาตรการลดปัญหาการเกิดฝุ่น โดยให้โรงงานยืดระยะเวลาการรับซื้ออ้อยออกไป เพื่อให้ชาวไร่อ้อยนำส่งอ้อยได้ทันกรณีชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดส่งโรงงาน เพื่อให้ประชาชนหันมาลดการเผาอ้อย ทางโรงงานต้องให้อ้อยที่เกิดจากไฟไหม้ ได้รับความอำนวยความสะดวกน้อยที่สุด เพื่อส่งสัญญาณเชิงประนีประนอมแก่คนที่ตั้งใจเผาอ้อย ฝ่ายควบคุมต้องตั้งคณะอนุกรรมการอ้อยส่วนหน้า เพื่อดำเนินการตาม มาตรการที่วางไว้ โดยจังหวัดจะส่งเจ้าหน้าที่อำเภอ ลงตรวจสอบ และโรงงานน้ำตาลต้องดูเรื่องฝุ่นที่เกิดขึ้นจากโรงงาน ให้นำน้ำมาพรมช่วยเหลือทางราชการด้วย เพราะปีนี้ค่อนข้างแล้ง หากสถานการณ์ดีขึ้น ก็จะเรียกประชุมหารือกันใหม่ เพื่อให้อยู่ได้กันทุกฝ่าย ขณะที่เมื่อเวลา 13:00 น. ที่ผ่านมามีการระดมฉีดน้ำลดฝุ่น พร้อมกันทั้ง 26 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อลดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ส่วนประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองขอนแก่น และในวันพรุ่งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จะนำหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น มาแจกประชาชนที่บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ตรวจสอบอาคารสถานีรถไฟบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
• เปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง
• มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป นำไปสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ
• พิธีเปิดงาน The Great Chinese New Year 2019 (The Miracle Wealth of Royal Jade)
• ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินคนต่อไป ในพิธีส่งมอบงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
• เปิดงานเทศกาลฉลองตรุษจีนขอนแก่น
• ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ( Smart City) ด้วยระบบรับส่งสัญญาณMB-IOT กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ร่วมสังเกตการณ์ในการรับสมัคร ส.ส.ในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
• ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สามฝ่ายที่ร่วมบูรณาการกันในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน
• กรมปศุสัตว์ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประกวดโคอเมริกันบราห์มันครั้งที่ 2 ในงานเกษตรภาคอีสาน