หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดการอบรมภาษาจีน "หลักสูตรรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน" ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    
วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่ผ่านมา นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดการอบรมภาษาจีน "หลักสูตรรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน" ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ท่านหลี่ ซิ่วฮว๋า รักษาการรองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ว่าที่ร้อยตรีจรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ในนามตัวแทน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขึ้นกล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์ ในการอบรมภาษาจีน ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ และช่วยดำเนินการสมัครสอบความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมไปแลกเปลี่ยน รวมทั้ง นักศึกษาที่จะไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ผ่านมาแล้วหลายรุ่น การจัดโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ซึ่งมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 41 คน จาก 3 สถานศึกษา คือ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ระยะเวลาการอบรม ระหว่าง 11 มีนาคม - 6 เมษายน 2562 รวมเวลา 26 วัน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ร่วมกิจกรรมและรับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน ณ โรงละครสำนักพระราชวัง อาคาร 601 สนามเสือป่า
• พิธีเปิด "โครงการอบรมค่ายแกนนำเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น และจำปี 2562 รุ่นที่ 1"
• พิธีมอบเฮือนกาชาด ตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
• วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
• มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์" จัดพิธีมอบทุนให้กับเยาวชนที่ฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ
• พิธีเปิดตัวโครงการ "น้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง" จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
• ศูนย์บริการโรคไต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมงาน "วันไตโลก ครั้งที่ 14"
• งานนักวิจัยพบสื่อ ภายใต้ "โครงการนวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ"
• นิทรรศการเคลื่อนที่ "เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• พิธีเปิด โครงการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562