หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ตรวจสอบสภาพน้ำประปาที่โรงสูบน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น

    
วันที่ 14 มีนาคม 256 ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพน้ำประปาที่โรงสูบน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นที่รับผิดชอบการผลิตและแจกจ่ายน้ำในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่นโดยไปรับฟังข้อมูลจากการประปาขอนแก่นซึ่งขณะนี้สถานีสูบน้ำประปาแห่งนี้เป็นจุดให้บริการช่วยผู้ประสบภัยแล้งโดยสูบน้ำดิบจากคลองส่งน้ำที่มาจากเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ขอนแก่นปีนี้มาเร็วและรุนแรงในรอบ หลายปีแม้น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์จะมีน้อยแต่ก็มีเพียงพอในการผลิตประปา เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภคบริโภคแน่นอน โดยขอความร่วมมือเกษตรกรงดการทำนาปรัง และประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สูบน้ำเพื่อกักเก็บไว้ในหนองน้ำสาธารณะให้มีน้ำใช้เพียงพอ หรือเก็บให้ได้มากที่สุด โดยให้สูบจากลำน้ำชี และลำน้ำพองเป็นหลัก พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนของการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ มีการออกสำรวจแหล่งน้ำบาดาลหรือแหล่งน้ำต่างๆ ทำฝาย หรือล้างทำความสะอาดประปาหมู่บ้าน เพื่อไม่ให้ประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยืนยันว่าน้ำกินน้ำใช้ของประชาชนจะไม่ยอมให้ขาดแคลนแน่นอนจนกว่าจะพ้นหน้าแล้งไป
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ร่วมกิจกรรมและรับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน ณ โรงละครสำนักพระราชวัง อาคาร 601 สนามเสือป่า
• พิธีเปิด "โครงการอบรมค่ายแกนนำเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น และจำปี 2562 รุ่นที่ 1"
• พิธีมอบเฮือนกาชาด ตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
• วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
• มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์" จัดพิธีมอบทุนให้กับเยาวชนที่ฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ
• พิธีเปิดตัวโครงการ "น้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง" จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
• ศูนย์บริการโรคไต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมงาน "วันไตโลก ครั้งที่ 14"
• งานนักวิจัยพบสื่อ ภายใต้ "โครงการนวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ"
• นิทรรศการเคลื่อนที่ "เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• พิธีเปิด โครงการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562