หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีทำ"น้ำอภิเษก" ณ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวง พระอารามหลวง

    
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีทำ"น้ำอภิเษก" ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง โดยในเวลา ๑๕.๐๐ น. ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณสถานประกอบพิธี ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ขึ้นถวายความเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายความเคารพ จากนั้นจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาพระฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ จบแล้วประธานพิธีเข้าสู่เข้าสถานประกอบพิธี ภายใน พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวงพระอารามหลวง ซึ่งภายในมีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้พิพากษา ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา รวมถึงประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนา ประธานสงฆ์ให้ศีล และประกาศชุมชุมเทวดาในการพิธีทำ"น้ำอภิเษก" ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก ประธานในพิธีถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์ ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียน เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย และอาราธนาพระปริตร ประธานพิธีจุดเทียนมงคล เทียนหน้าพระ และเทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วนิมนต์พระสงฆ์ลงจากอาสน์สงฆ์ จากนั้นเจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสวดภาณวาร ขึ้นอาสน์สงฆ์ ประธานจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวาร เจ้าหน้าที่อาราธนาพระสงฆ์สวดภาณวาร พระสงฆ์พระเถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร นั่งเจริญจิตภาวนาอธิฐานจิต และสวดภาณวาร จนเสร็จพิธี
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น
• โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
• โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
• การจัดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย "Training for the Trainers" สำหรับการประกันภัย ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562
• การฝึกอบรม เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร
• โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ
• โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร
• การประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามความร่วมมือ "โครงการขอนแก่นสังคมไร้เงินสด”
• กรมการขนส่งทางบกเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จังหวัดขอนแก่น