หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีทำ"น้ำอภิเษก" ณ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวง พระอารามหลวง

    
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีทำ"น้ำอภิเษก" ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง โดยในเวลา ๑๕.๐๐ น. ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณสถานประกอบพิธี ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ขึ้นถวายความเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายความเคารพ จากนั้นจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาพระฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ จบแล้วประธานพิธีเข้าสู่เข้าสถานประกอบพิธี ภายใน พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวงพระอารามหลวง ซึ่งภายในมีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้พิพากษา ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา รวมถึงประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนา ประธานสงฆ์ให้ศีล และประกาศชุมชุมเทวดาในการพิธีทำ"น้ำอภิเษก" ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก ประธานในพิธีถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์ ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียน เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย และอาราธนาพระปริตร ประธานพิธีจุดเทียนมงคล เทียนหน้าพระ และเทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วนิมนต์พระสงฆ์ลงจากอาสน์สงฆ์ จากนั้นเจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสวดภาณวาร ขึ้นอาสน์สงฆ์ ประธานจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวาร เจ้าหน้าที่อาราธนาพระสงฆ์สวดภาณวาร พระสงฆ์พระเถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร นั่งเจริญจิตภาวนาอธิฐานจิต และสวดภาณวาร จนเสร็จพิธี
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเฝ้าและรับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
• คลังจังหวัดขอนแก่นจัดการสัมมนาโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ"
• งานวันครอบครัว เด็ก สตรีพิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้อรรถบท "ร้อยดวงใจ เด็กและสตรีสดใส ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ความรุณแรง"
• พิธีเชิญคนโท"น้ำอภิเษก" ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
• จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีเวียนเทียนสมโภช"น้ำอภิเษก" ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวงพระอารามหลวง
• พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทำ"น้ำอภิเษก-น้ำมุรธาภิเษก" ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) วัดกู่ประภาชัย บ้านนาคำน้อย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
• โครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง
• พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกจักรีบรมมหาราชวงศ์
• การแถลงข่าว "สนับสนุนมวยขอนแก่นสู่นานาชาติ" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จังหวัดขอนแก่น
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานและเป็นสักขีพยานในการมอบเงินค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ