หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเชิญคนโท"น้ำอภิเษก" ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ทหาร ตำรวจ ร่วมทำพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปยังกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเฝ้าและรับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
• คลังจังหวัดขอนแก่นจัดการสัมมนาโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ"
• งานวันครอบครัว เด็ก สตรีพิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้อรรถบท "ร้อยดวงใจ เด็กและสตรีสดใส ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ความรุณแรง"
• จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีเวียนเทียนสมโภช"น้ำอภิเษก" ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวงพระอารามหลวง
• จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีทำ"น้ำอภิเษก" ณ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวง พระอารามหลวง
• พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทำ"น้ำอภิเษก-น้ำมุรธาภิเษก" ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) วัดกู่ประภาชัย บ้านนาคำน้อย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
• โครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง
• พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกจักรีบรมมหาราชวงศ์
• การแถลงข่าว "สนับสนุนมวยขอนแก่นสู่นานาชาติ" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จังหวัดขอนแก่น
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานและเป็นสักขีพยานในการมอบเงินค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ