หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

    
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา บ้านพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พลเอกศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาฯ เป็นประธานเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นนำ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ทาสีโรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา และกำจัดผักตบชวาภายในลำห้วยพระคือ เพื่อเป็นการสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัย ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับห้วยพระคือถือเป็นลำน้ำสำคัญในการระบายน้ำจากเขตเทศบาลนครขอนแก่นในช่วงฤดูน้ำหลาก และเป็นจุดรวมของน้ำจากหลายแหล่งที่ออกจากตัวเมืองขอนแก่น ก่อนไหลออกไปยังลำน้ำชี ปัจจุบันมีผักตบ ชวาขึ้นอยู่หนาแน่น เป็นสาเหตุทำให้การระบายน้ำค่อนข้างช้า ในห้วงที่เกิดฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตตัวเมืองขอนแก่น หากดำเนินการกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ก็จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7
• อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
• สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับผู้ประกอบการของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปแก่ (นปส.) รุ่นที่ 73
• การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการยกระดับผ้าไหมสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”
• โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร
• เปิดงานสัมมนา "ภาคอีสานกับการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้"
• วันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิด มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติดโดยนำพลังมวลชนจังหวัดขอนแก่น
• กิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 6/2562