หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2562

    
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2562 ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การฟังพระธรรมเทศนาซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมขึ้นโดยมีประชาชนและเยาวชนชาวขอนแก่นเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 300 คน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ประชาชนชาวขอนแก่นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง เป็นเวลา 3 วัน ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก โดยทุกคนจะนุ่งขาวห่มขาวร่วมปฏิบัติธรรมตามตารางกำหนด เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะเดียวกันทางจังหวัดขอนแก่นเตรียมความพร้อมมีการจัดงานมหรสพสมโภชเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในช่วงระหว่างวันที่ 21-24 พ.ค.นี้ด้วยที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 (I - SAN BOOK FAIR 2019) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (I - SAN STATIONARY FAIR)
• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
• โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อำเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• การแข่งขัน "สุดยอดฝีมือ สายสัญญาณปี 7 (Cabling Contest)"
• โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างควมเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)