หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

    
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดที่ห้องประชุมบริษัท พานาโซนิค ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมฯ และมีตัวแทนสถานประกอบการและภาครัฐได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์รูปแบบเสวนาและการนำเสนอการประกวด กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ให้แก่ พนักงานลูกจ้าง สถานประกอบการ จำนวน 30แห่งร่วมประชุมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป้นวาระจังหวัดที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหารวมทั้งสถานประกอบการด้วย สำหรับบริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น เป็นบริษัทที่เอาใจใส่ในการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน มาอย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศมาแล้วและมีหลายหน่วยงานมาดูต้นแบบความสำเร็จที่นี่
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 (I - SAN BOOK FAIR 2019) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (I - SAN STATIONARY FAIR)
• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
• โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อำเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• การแข่งขัน "สุดยอดฝีมือ สายสัญญาณปี 7 (Cabling Contest)"
• โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างควมเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)