หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

    
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดที่ห้องประชุมบริษัท พานาโซนิค ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมฯ และมีตัวแทนสถานประกอบการและภาครัฐได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์รูปแบบเสวนาและการนำเสนอการประกวด กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ให้แก่ พนักงานลูกจ้าง สถานประกอบการ จำนวน 30แห่งร่วมประชุมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป้นวาระจังหวัดที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหารวมทั้งสถานประกอบการด้วย สำหรับบริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น เป็นบริษัทที่เอาใจใส่ในการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน มาอย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศมาแล้วและมีหลายหน่วยงานมาดูต้นแบบความสำเร็จที่นี่
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น
• โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
• โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
• การจัดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย "Training for the Trainers" สำหรับการประกันภัย ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562
• การฝึกอบรม เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร
• โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ
• โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร
• การประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามความร่วมมือ "โครงการขอนแก่นสังคมไร้เงินสด”
• กรมการขนส่งทางบกเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จังหวัดขอนแก่น