หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

    
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ ๒๓ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เสร็จแล้วประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมถ่ายรูปร่วมกับผู้ร่วมงาน และผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นประธานได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล ที่มาให้บริการแก่ทหารและประชาชน เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น
• โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
• โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
• การจัดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย "Training for the Trainers" สำหรับการประกันภัย ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562
• การฝึกอบรม เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร
• โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร
• การประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามความร่วมมือ "โครงการขอนแก่นสังคมไร้เงินสด”
• กรมการขนส่งทางบกเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จังหวัดขอนแก่น
• หอการค้าไทย จัดงานแถลงข่าวงานแสดงสินค้า หอการค้าแฟร์ 2019" (TCC Fair) จังหวัดขอนแก่น