หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปแก่ (นปส.) รุ่นที่ 73

    
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ คณาจา่รย์ และผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 73 ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (Action Learning) และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นในอนาคต" โดยมีผู้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 75 คน นอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอิสระ จำนวน 25 คน รวม 100 คน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นผู้อำนวยการ หลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 73 ใช้เวลาการศึกษาอบรม ประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 6 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ครั้งนี้เป็นการศึกษาการเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ (Actino Learning) จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7
• อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
• สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับผู้ประกอบการของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs
• การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการยกระดับผ้าไหมสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”
• โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร
• เปิดงานสัมมนา "ภาคอีสานกับการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้"
• วันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิด มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติดโดยนำพลังมวลชนจังหวัดขอนแก่น
• กิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 6/2562
• พิธีมอบบ้านพักอาศัยให้กับ นางเขียว นานอก ราษฎรบ้านเล้า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง