หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับผู้ประกอบการของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs

    
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "งานแสดงและจำหน่ายสินค้า KHONKAEN GMS Fair 2019" จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับผู้ประกอบการของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มสมาชิกประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP/SMEs และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของจังหวัดขอนแก่น และของประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของงาน "KHONKAEN GMS FAIR 2019" เป็นกิจกรรมการแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของจังหวัดขอนแก่นผู้ประกอบการของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเส้นทาง EWEC ของราชอาณาจักรไทย จังหวัดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้สนใจที่เข้าชมงานสามารถเลือกช้อบ ชม ชิม ผลิตภัณฑ์ Premium จาก 6 ประเทศ จีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนม่า และไทย มีสินค้าคุณภาพดีจากทุกภาคของประเทศ พร้อมอาหารอร่อย รสชาติแซ่บ หลากหลายชนิด และชมนิทรรศการ "จังหวัดขอนแก่น เมืองแห่ง Smart City & Mice City" ศูนย์กลางแห่งการค้า การลงทุน Pavillino ผลิตภัณฑ์ระดับ Premium ของประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง ด้านกิจกรรมบันเทิงมีศิลปินทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน มาร่วมแสดงให้ความบันเทิงตลอดทั้ง 5 วัน โดยการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7
• อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปแก่ (นปส.) รุ่นที่ 73
• การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการยกระดับผ้าไหมสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”
• โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร
• เปิดงานสัมมนา "ภาคอีสานกับการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้"
• วันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิด มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติดโดยนำพลังมวลชนจังหวัดขอนแก่น
• กิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 6/2562
• พิธีมอบบ้านพักอาศัยให้กับ นางเขียว นานอก ราษฎรบ้านเล้า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง