หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

    
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.สมศักด์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ผู้พิพากษา ทหาร ตำรวจ และประชาชนสมาชิกจิตอาสา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล "เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ของพระองค์ท่าน ซึ่งในช่วงค่ำเวลา ๑๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะเป็นประธานในพิธีวางพานพุมดอกไม้สดและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสร็จแล้วประธานในพิธีขึ้นบนเวทีวางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายคำนับแล้วก้มลงกราบ ประธานจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เดินลงจากเวทีแล้วส่งต่อเทียนให้ข้าราชชั้นผู้ใหญ่จุดต่อกัน ประธานในพิธีกล่าวคำอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริฐพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย จบแล้วกล่าวนำ "ทรงพระเจริญ" พร้อมกัน ๓ ครั้ง เป็นเสร็จพิธี
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 (I - SAN BOOK FAIR 2019) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (I - SAN STATIONARY FAIR)
• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
• โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อำเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• การแข่งขัน "สุดยอดฝีมือ สายสัญญาณปี 7 (Cabling Contest)"
• โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างควมเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
• OTOP MOBILE @ PTT STATION "ผลิตภัณฑ์ชุมชน คนรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 1 และกิจกรรมบริจากโลหิต วันแม่แห่งชาติ"