หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

    
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีนำ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล อัยการ ผู้พิพากษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ชมรม สมาคม สโมสร มหาวิทยาลัย ประชาชนสมาชิกจิตอาสา ร่วมกันวางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสร็จแล้วประธานในพิธีขึ้นบนเวทีวางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายคำนับแล้วก้มลงกราบ ประธานจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เดินลงจากเวทีแล้วส่งต่อเทียนให้ข้าราชชั้นผู้ใหญ่จุดต่อกัน ประธานในพิธีกล่าวคำอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริฐพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย จบแล้วกล่าวนำ "ทรงพระเจริญ" พร้อมกัน ๓ ครั้ง เป็นเสร็จพิธี
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 (I - SAN BOOK FAIR 2019) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (I - SAN STATIONARY FAIR)
• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
• โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อำเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• การแข่งขัน "สุดยอดฝีมือ สายสัญญาณปี 7 (Cabling Contest)"
• โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างควมเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
• OTOP MOBILE @ PTT STATION "ผลิตภัณฑ์ชุมชน คนรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 1 และกิจกรรมบริจากโลหิต วันแม่แห่งชาติ"