หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มอบถุงยังชีพที่จังหวัดขอนแก่น

    
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.45 น. ที่ผ่านมา รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า) และคณะเดินทางมามอบถุงยังชีพแก่ราษฎร พร้อมกล่าวให้กำลังใจชาวตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) จำนวน 300 คน และพบปะประชาชนที่มารับมอบถุงยังชีพอย่างใกล้ชิด ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปลัดจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ หลังจากนั้น รองนายกรัฐมนตรี และคณะได้เดินทางไปตรวจสถานการณ์ภัยแล้ง ตรวจสภาพน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ และการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด ต่อจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมหมูบ้านเน็ตประชารัฐ ที่บ้านวังถั่ว ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง และตรวจติดตามโครงการสวนป่าประชารัฐ ณ สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ตามลำดับ
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.
• โครงการฝึกซ้อมแผนจัดการภาวะฉุกเฉิน กรณีอากาศยานอุบัติเหตุภายในท่าอากาศยาน "KK - EMEX 2019" Khon Kaen Emergeney Exercise ประจำปีงบประมาณ 2562
• การจัดกิจกรรมหารายได้สมทบทุนมอบ วัดพระบาทน้ำพุ"
• โครงการ "จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561 - 2565" ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2564
• งานเที่ยวเมืองแคน แดนวัฒนธรรม" สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดขอนแก่น จัดงาน "เที่ยวเมืองแคน แดนวัฒนธรรม
• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ ระดับลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำชี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565"
• การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น (โ
• การสัมมนา "คาราวานตลาดทุน ไปยามขอนแก่น
• กิจกรรม CP Blood Donation Day "เติมใจให้เลือดเต็ม" โครงการ "เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต"
• งานขอนแก่น กาแฟ เบเกอรี่ ไอศกรีม แฟรนไชส์ ปีที่ 2