วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าฯขอนแก่นนำข้าราชการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
   วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในบริเวณศูนย์....  อ่านต่อ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในกิจกรรมหลัก ส่งเสริมธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โครงการขอนแก่นน่าอยู่ มุ่งสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี
   เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในกิจกรรมหลัก ส่งเสริมธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงานอ....  อ่านต่อ
ผู้ว่าฯ ขอนแก่น นำกำลังนับร้อยคนบุกค้นเรือนจำขอนแก่นหาสิ่งผิดกฎหมาย พร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะนักโทษชาย-หญิง
   วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 05.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน พร้อมด้วย รองผอ.กอ.รมน.จังหวัดปลัดจังหวัด นายอำเภอเมือง ผอ. ปปส.ภาค 4 สนธิกำลังร่วมตำรวจ-ทหาร และฝ่ายปกครอง ปปส.ภาค 4 เข้าตรวจค้น ภายในเรือนจำกลางขอนแก่นแบ....  อ่านต่อ
เปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ ( Job Ready Center ) หางานให้บัณฑิตที่ว่างงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
   วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ ( Job Ready Center ) หางานให้บัณฑิตที่ว่างงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นช่วยเหลือบัณฑิตที่ว่างงาน ....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก