วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นไ....  อ่านต่อ
ร่วมประชุมพิจารณาโครงการทุนการศึกษาพระราชทานภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
   วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมพิจารณาโครงการทุนการศึกษาพระราชทานภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) โดยกระทรวงศึกษาธิการ....  อ่านต่อ
กิจกรรม “เรารักขอนแก่น” จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
   วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 06.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 พร้อมด้วย นางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น สำหรับกิจกรรมนี้จั....  อ่านต่อ
ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้โอวาทและพบปะนักเรียนโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม อำเภอพระยืน
   วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พบปะและให้โอวาทแก่ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยชี้แจงทำความเข้าใจในการรัก....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

 (03 มิ.ย.60)
 (19 พ.ค.60)

     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก