วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2560
   วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2560 ตามที่มูลนิธิเปรม ติณสุลานนท์ ได้จัดมอบ....  อ่านต่อ
จังหวัดขอนแก่นจัดงาน “รวมพล คนแพะและหนี้”
   วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงาน “รวมพล คนแพะและหนี้” โดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) หรือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้กำหนดจัดงานนี้ขึ้น ซึ่งมี....  อ่านต่อ
ร่วมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่ทุ่งโป่ง
   วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่ทุ่งโป่ง ณ ศาลาวัดโพธิ์สง่า บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น....  อ่านต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมวิ่งสมทบทุนกับตูนบอดี้สแลม
   วันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น. ที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ทหาร ตำรวจ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเ....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก