วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการที่อำเภอหนองเรือ
   วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 14.30น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์อำเภอหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น การมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการในครั้งนี้เพื่อให้ชาวอ....  อ่านต่อ
ผู้ว่าฯขอนแก่นเปิดเปิดโรงคัดแยกผักปลอดสารพิษอำเภอหนองเรือ
   วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 16.30น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโรงคัดแยกผักปลอดสารพิษ ณ บ้านกอมอ 52 หมู่12 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โรงคัดแยกผักปลอดสารพิษ เป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตรปลอด....  อ่านต่อ
เปิดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปี 2561
   นที่ 19 มีนาคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปี 2561 ณ วัดนาถวนาราม บ้านเต่านอ ตำบลศิลา ....  อ่านต่อ
ติดตามดูสถานที่ในการก่อสร้างพระเมรุในพิธีเผาศพ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโท
   วันที่ 19 มีนาคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เดินทางไปที่พุทธมณฑลอีสาน ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นเพื่อไปติดตามดูสถานที่ในการก่อสร้างพระเมรุในพิธีเผาศพ หลวงพ่อคูณ ปริส....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก