วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิด กิจกรรม "เวทีสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน"
   วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม "เวทีสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน" จัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 โดยมีนายวิรุณภพ สุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานส....  อ่านต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สานพลัง สร้างคุณภาพชีวิต คนขอนแก่น
   วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหกรรม สานพลัง สร้างคุณภาพชีวิต คนขอนแก่น เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตลดคว....  อ่านต่อ
พิธีเปิดงาน แสดงและจำหน่ายสินค้า "มหกรรมโอทอบ (OTOP) สุดยอดสินค้าจากจังหวัดนครปฐม ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
   วันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน แสดงและจำหน่ายสินค้า "มหกรรมโอทอบ (OTOP) สุดยอดสินค้าจากจังหวัดนครปฐม ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน จัดโดยพัฒนาชุมชนจ....  อ่านต่อ
พิธีแถลงข่าว โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
   วันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ สวนรัชดานุสรณ์ อำเภอเมือง ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีแถลงข่าว โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้ร่วมแถลงประกอบด้วย....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

 (03 ส.ค.61)

     
ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก